Bileklik
0.31 Karat Pırlanta Bileklik
DB00001
₺7.519,95 KDV Dahil
Bileklik
0.68 Karat Pırlanta Baget Bileklik
DB00002
₺7.089,95 KDV Dahil
Bileklik
1.52 Karat Pırlanta Baget Bileklik
DB00003
₺11.999,95 KDV Dahil
Bileklik
0.33 Karat Pırlanta Baget Bileklik
DB00004
₺6.059,95 KDV Dahil
Bileklik
0.46 Karat Pırlanta Baget Bileklik
DB00005
₺5.719,95 KDV Dahil
Bileklik
0.26 Karat Pırlanta Bileklik
DB00006
₺5.199,95 KDV Dahil
Bileklik
1.91 Karat Pırlanta Bileklik
DB00007
₺7.079,95 KDV Dahil
Bileklik
0.11 Karat Pırlanta Baget Bileklik
DB00008
₺9.899,95 KDV Dahil
Bileklik
0,50 Karat Pırlanta Bileklik
DB00010
₺6.239,95 KDV Dahil
Bileklik
0,77 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
DB00011
₺5.719,95 KDV Dahil
Bileklik
2,49 GR 14 AYAR 0,48CRT
DB00012
₺23.029,95 KDV Dahil